Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consulten/balansen, gegeven door Kinesiologiepraktijk De Spiegel. Bij gebruik van consult en balans(en) op natuurgeneeskundig gebied, met als specifiek gebied kinesiologie en voetreflexzonetherapie, stem de cliënt in met deze algemene voorwaarden.

Consult/Balans

 • Een consult/balans vindt plaats met toepassing van de regels, zoals gesteld in beroepsethiek voor kinesiologie (opleiding Topki en IKC, Internationaal Kinesiologie College) en volgens de beroepscode (beroepsvereniging LVNG).
 • Consulten/balansen vinden alleen plaats met beider overeenstemming.
 • Bij wangedrag van de cliënt of financiële tekortkoming van de cliënt (niet of niet tijdig betalen van de genoten consulten) stopt de voortzetting van de behandelingen.
 • De cliënt blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn en medische status.
 • Bij het niet goed aanvoelen van een persoon, informatie, e-mail of omgeving zal er geen consult/balans plaats vinden.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan door gebruik van het contactformulier, vermeld op de website, gebruik van e-mail of door telefonisch contact.

Ruimte
De privé consulten worden gegeven in mijn praktijkruimte aan huis in Gilze.

Aansprakelijkheid

 • Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten/balansen voorbereid en gegeven.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor het ervaren van teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) wanneer het consult de cliënt niet brengt wat hij/zij ervan verwacht. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
 • Na afloop van een consult/balans kun je geen claims indienen.
 • Er wordt geen diagnose gesteld. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding van een consult/balans.
 • De informatie die gegeven wordt tijdens een consult/balans is geen diagnose en is geen voorschrijving in medische zin. De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop omgegaan wordt met de informatie en adviezen welke ik tijdens een consult/balans geef.
 • Kinesiologiepraktijk De Spiegel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Geheimhouding

 • Alles wat tijdens het consult besproken wordt is geheel vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en mijzelf.
 • Gegevens nodig bij een (para)medische doorverwijzing worden alleen verstrekt in samenspraak met de cliënt.

Betalingsvoorwaarden consult
De kosten van het consult worden contant betaalt of worden per bank overgemaakt binnen 3 weken.

Afspraak annuleren

 • Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien de afzegging korter is dan 24 uur wordt het totale bedrag van een consult in rekening gebracht. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06 34082159 of per email: info@natuurgeneeskundigepraktijkgilze.nl.
 • Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak kan resulteren in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het consult bedrag is dan niet mogelijk.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

INFORMATIE OP DE WEBSITE
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer (algemene voorwaarden).

 • Alle informatie op deze site is bedoeld voor algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de site geschiedt volledig op eigen risico.
 • Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Natuurgeneeskundige praktijk Gilze spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 • Deze website is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten of twijfel eerst de huisarts of specialist raadplegen.

Heeft u een klacht over de behandeling in mijn praktijk, dan hoor ik dat graag persoonlijk (mondeling of schriftelijk) van u. Komen we er samen niet uit dan is een andere mogelijkheid een klacht te deponeren bij mijn beroepsvereniging LVNG.

Ik wil liever teruggebeld worden…

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?
Vul uw naam en telefoonnummer in en ik bel u persoonlijk terug.