Wat is kinesiologie

Kinesiologie is een natuurgeneeskundige methode en betekent ‘leer van de beweging’. Deze beweging zien we in ons lichaam via het bewegen van onze spieren. Denk aan onze houding en onze gezichtuitdrukkingen, onze handen die gebaren maken als we praten. Ons lichaam vertelt hele verhalen zonder woorden te gebruiken.

Bij kinesiologie maken we hiervan gebruik door een spiertest als instrument in te zetten om contact te maken met ons lichaam en energiesysteem. Zo’n spiertest wordt zacht en met een lichte druk op de spier uitgevoerd met als doel het voelen van een energetische respons. Een respons van de testspier laat zien of er problemen zijn ontstaan die zorgen voor blokkades en klachten in ons lichaam. Problemen die te maken hebben met lichamelijke klachten, emoties, het energieniveau, de voedingstatus, leer- en/of gedragsproblemen.

Kinesiologie en de spiertest

In kinesiologie wordt er gewerkt met een spiertest. Via de SPIERTEST kan het lichaam woordeloos ‘zijn verhaal vertellen’, omdat het precies weet waar het probleem zit. De geteste spier (meestal arm) laat verder zien of we hebben te werken met alle zijden van de gezondheidsdriehoek ten aanzien van het probleem. Zo zien we of de klacht lichamelijk is, met voeding of emotie te maken heeft, of dat er meer gekeken dient te worden naar het algehele plaatje. Een algeheel plaatje waarin we rekening houden met de mens in al zijn facetten en dit uittesten. Onze spieren reageren namelijk op elke verstoring die onze energie belemmerd.

Alle gegevens, verkregen via de spiertest, worden verzameld en geïnterpreteerd. Zo wordtsteeds duidelijker welke factoren de oorzaak zijn van de blokkade(s). Samen gaan we kijken naar de oorzaak van het probleem waardoor herkenning, inzicht en verandering ontstaan.

De volgende stap is het corrigeren van deze blokkade(s). Afhankelijk van de aard van het probleem worden er correcties verricht op diverse niveaus, namelijk op lichamelijk, geestelijk en energetisch niveau. Welke correcties nodig zijn wordt opnieuw aangegeven door het lichaam via de testspier. In de correcties wordt gebruik gemaakt van een koppeling in oosterse en westerse denkwijze, waardoor we niet alleen het zichtbare en tastbare maar ook het onzichtbare, de energie, kunnen verbinden. Hierdoor lossen blokkades op, verdwijnt de stress en kan de energie vrij stromen. Ons uniek zelfgenezend vermogen gaat aan het werk, waardoor men steeds fitter wordt en weer op eigen kracht verder kan.

Baby’s en kleine kinderen

Als ouder van een baby of een jong kindje is het vaak moeilijk te ontdekken wat er aan de hand is en zit men met de handen in het haar. Bij een baby die voortdurend huilt als de behoeften ingevuld zijn, is het moeilijk te ontdekken waarom het kind ontroostbaar is.

Door vader of moeder als tussenpersoon te gebruiken met het spiertesten kunnen de kinderen op schoot zitten en via de ouder getest worden. Op deze manier kan het kind van zijn allergie, eczeem of buikpijn afkomen op een vriendelijke en weinig belastende wijze! Het kind wordt fitter, krijgt een betere afweer en slaapt beter door. Jeuk en eczeem worden minder en verdwijnen, het kind wordt vrolijker en zit beter in zijn of haar vel.

LICHAAM EN GEEST KOMEN WEER IN BALANS!

Ik wil liever teruggebeld worden…

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?
Vul uw naam en telefoonnummer in en ik bel u persoonlijk terug.